Objetius de l’ Assosiaciò

OBJETIUS DE L’ ASSOCIACIÓ

  1. Aglutinar esforços en defensa dels interessos dels empresaris del municipi, cercant sempre el bé comú i el progrés social i econòmic de les persones que viuen a Algaida, Pina i Randa
  2. Defensar els interessos peculiars dels seus associats dins de l’ordre profesional, econòmic i comercial
  3. Fomentar els lligams de coperació i col·laboració entre els seus associats que tendeinxin a una millor defensa dels interessos professionals, informar els seus associats dels assumptes, estudis, disposicions o projectes que puguin afectar directa o indirectament l’activitat de l’Associació
  4. Mantenir relacions estretes amb els organismos oficials en aquelles matèries que puguin ser d’interès social. Exercir aquelles funcions que es consideren neccesàries per al compliment de les finalitats i la defensa dels interessos legítims dels seus membres.
  5. Treballar pel bé comú i el progrés social i econòmic de les persones que viuen al municipi d’Algaida, Pina i Randa.